Algemene Voorwaarden

Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij D-Stress Massage Aan Huis ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou (schriftelijke) toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
Bij D-Stress Massage Aan Huis worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
Betaling verloopt contant of via de mobiel TIKKIE app en wordt afhankelijk van de situatie vooraf of direct na de massage/behandeling voldaan.

Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

D-Stress Massage Aan Huis is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die D-Stress Massage Aan Huis aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen daarvan wordt de behandeling onmiddellijk stopgezet door de masseuse. De masseuse verlaat direct de locatie en de cliënt is niet meer welkom.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je D-Stress Massage Aan Huis niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.